Technologická řešení pro média

  • RTB ad exchange
  • Supply Side Platforms
  • Data Management Platform

Programatický prodej reklamy médiím dosud sloužil k doprodeji toho, co se obchodníkům nepodařilo prodat klasickou cestou. Poptávka ze strany inzerentů však neustále roste a experti odhadují, že roce 2020 se více než 50 % reklam bude prodávat programaticky.

Častou bariérou je obava ze složitého výběru vhodné technologie. Nabídka převyšuje poptávku, málokdo tomu rozumí, nikdo si netroufá otestovat více technologických řešení. Dalším úskalím je správné vyhodnocení dat z mnoha zdrojů.

Nám můžete svěřit část svého reklamního prostoru, na kterém vám ukážeme, co které technologie umí. Otestujte s námi několik technologií a vyberte tu, které dokáže nejlépe plnit vaše cíle. Naučíme vás také pracovat s reporty a monetizovat dostupná data.

Obchodnímu oddělení zůstává plná kontrola nad obchodní politikou a inzertním prostorem. V reálném čase uvidíte, kdo, kdy, kde a kolik inzertní plochy u vás nakupuje.

Programatický prodej inzerce má řadu výhod

  • Zvyšuje výnosnost reklamních ploch
  • Díky přesnému cílení mají inzerenti více konverzí a i při vyšší ceně za impresi jsou spokojenější
  • Tisíce inzerentů zvládnete bez zbytečné administrativy
  • Přístup k datům
  • Chrání uživatele před nevhodnou reklamou